درباره ما :

Kimia sanat ghaza در سال 2006 در تهران با هدف اصلی مهندسی و مشاوره در صنایع غذایی تاسیس شد.

آقای علیرضا حسینیان مدیر مدیر این شرکت است. او در سال 1369 از دانشگاه تهران در زمینه صنایع غذایی صنایع شیمیایی فارغ التحصیل شد.

پس از فارغ التحصیلی، او شروع به کار در زمینه های مختلف صنایع غذایی در ایران کرد. در حال حاضر او دارای تجربه ارزشمند 20 سال کار در صنایع غذایی است.

از دیدگاه وی، بهبود کیفیت فرآیند و محصول نه تنها کیفیت فرآیند تولید و محصول را افزایش می دهد، بلکه همچنین دانش و تجربه خود را به شکلی حرفه ای برای صنایع غذایی توسعه داده است.